Fox Computer - DataRäven Elektroteknik info<at>foxcomputer.se

CopyRight Fox Computer 2016

 

RF Transformer TLT, Balun, Inductor and RFC.pdf - Practical Handbook about Ferrite and Iron Core ver 1.3

Construction Practices for more information about RF transformer and Inductors

 
för dig som behöver en start och introduktion i      datakommunikation och nätverk

för dig som behöver begränsade eller djupare kunskaper inom standard RS-232

för dig som arbetar med installation, service och underhåll av RS-232 nätverk

för undervisning i datakommunikation och nätverk på gymnasium, arbetsmarknads-utbildningar samt utbildning av nätverkstekniker, servicetekniker, elektriker och montörer

för dig som behöver en start och introduktion i      datakommunikation och nätverk

för dig som behöver begränsade eller djupare kunskaper inom standard RS-485

för dig som arbetar med installation, service och underhåll av RS-485 nätverk

för undervisning i datakommunikation och nätverk på gymnasium, arbetsmarknads-utbildningar samt utbildning av nätverkstekniker, servicetekniker, elektriker och montörer

för dig som behöver teoretisk och praktisk kunskaper om verifiering, kvalificering, certifiering nätverk med CATx partvinnad kabel

för dig som arbetar med installation, service och underhåll av nätverk

för undervisning i datakommunikation och nätverk på arbetsmarknadsutbildningar samt utbildning av nätverkstekniker, servicetekniker, elektriker och montörer

för dig som behöver begränsade eller djupare kunskaper inom standarder enligt ANSI/TIA/EIA och ISO/IEC

 

Ekla instrument för test av nätveks- och CATx-kablage

  • Handburet instrument för testning och upptäckt av latenta och intermittenta fel för avbrott och kortslutningar i kabel, mycket enkel handhavande. För mer information och pris kontakta DataRäven Elektroteknik.

  • Handburet instrument för TDR mätning av ledningspar i kabel, används tillsammans med oscilloskåp för maximal korrekt analys- och realtids-information, mycket enkel handhavande. För mer information och pris kontakta DataRäven Elektroteknik.

Konsult-tjänster:

  • Projektering och programmering av industriella styrsystem - PLC system - för mindre styr- och regleruppgifter samt logik- och tids-simulering av program till PLC-system. Har du eller dina kunder PLC Micro-1 från idec, vi hjälper dig att flytta program till nya PLC'n.

  • Projektering och konstruktion samt byggnation av analog och digital elektronik för mer tidskrävande styr- och regleruppgifter.

 

Information as web-link or pdf: 50MHz ; Amature Radio ; C & Assamler Program ; Construction Practices ; Datakommunikation ; Economy ; Electronic ; Elkraft ; Industrial Signals and Control ; Industriell Datakommunikation ; Komponenter ; Math ; RF ; Storningar och Avstorning

 

Information about use of material from website Fox Computer.

You may use the information provided here for personal or educational purposes but you may not republish or use this information for any commercial purpose without explicit permission from the copyright holder.
Fox Computer provides no warranty of any kind for any information published on this website. There are no guarantees, either expressed or implied, covering any information of any kind which may be contained on this website, or that designs and information provided on this site are free from patent or intellectual property rights of the author or third parties.
Should the information contained on this website be used by any party, that party shall, by using the information provided, be deemed to take complete responsibility for all risks associated with that use and hold the author of this website harmless in the event of any claim, loss, liability or expense associated with any such use.
The rights of copyright over the contents of this website, unless otherwise noted, are claimed by Fox Computer / DataRäven Elektroteknik.

 

Free Visitor Maps at VisitorMap.org