DataRäven Elektroteknik - info@foxcomputer.se

 

http://www.eio.se/ElIHemmet/Sidor/default.aspx - Praktisk El-Information för hemmet
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/elen-i-hemmet - Elen i Hemmet
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Skola/ - Information om elsäkerhet
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Installation_av_jordfelsbrytare.pdf - Jordfelsbrytare