DataRäven Elektroteknik - info@foxcomputer.se

Konsultverksamhet inom PLC-programmering och automation samt  C-programmering och elektronikutveckling

Vi utför projektering samt programmering av industriella styrsystem - PLC system - för mindre styr- och regleruppgifter. 

Vi utför avancerad logik- och tidssimulering av program till PLC-system, vilket ger en säker test av att programmet uppfyller specifikation innan installation och drifttagning.

Har du eller dina kunder PLC Micro-1 från idec. Vi hjälper dig att enkelt ta backup på PLC-programmen. Vi hjälpa dig också att ersätta Micro-1 med idec MicroSmart eller med andra PLC fabrikat.

Vi utför projektering och konstruktion samt byggnation av analog och digital elektronik för mer tidskrävande styr- och regleruppgifter. 

 

Exempel 1: Styrsystem för sotning av stora pannor, inkluderat PLC-system och programmering och elschema.

Exempel 2: Styrsystem för generering av ljudsignaler för skrämma sälar under vatten, inkluderat PLC-system och programmering.

Framtaget i samarbete med Fiskeriverket.

 

Exempel 3: RF Analyser för radiomodem

Mäter SWR, test om antenn inkl antennkabel och kontaktdon är i ”dåligt” skick.

Mäter mottagen signalstyrka (RSSI från radiomodem).

Mäter BER (Bit Error Rate), test av bitfel vid dämpning av mottagen signal. Ger ett mått på marginal till tillförlitlig förbindelse.

Digital utgång (relä) för t.ex. Router Reset.

 

Exempel 4: Läromedel Industriell IT

Framtaget i samarbete med FESTO.

 

 

Exempel 5: Läromedel Enchipsdatorn

Framtaget i samarbete med Natur & Kultur.

 

 

Exempel 6: Kompendium PLC System MICRO-1.pdf
Exempel 7: Kompendium Avancerad Enchipsdatorteknik.pdf
Exempel 8: Kompendium Optoelektronik.pdf
Exempel 9: Kompendium Datakommunikation Natverk & Internet Grundlaggande IT_webb.pdf